Με στόχο τη
συνέπεια!
Ενδεικτικά μερικοί από τους πελάτες μας είναι οι παρακάτω:
Μεταφορική
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 43, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ,
Τηλ: 210.34.11.966 - 210.34.11.852 - FAX: 210.34.11.828 email:irakkab@otenet.gr

Πελατολόγιο